Makaleler

Covid-19 Kapsamında Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Genel Kurul kavramı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“Kanun”) 407’ nci ma...
Koronavirüs Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Belirlenen Sürelerin Durması
Ülkemizde Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle alınan tedbirlerden birisi hukuki ...
COVID-19 Bağlamında Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması Davalarında Beklenmeyen Hal
Uyarlama Sebebi Olarak COVID-19
Turizm Sektöründe Belgeli Yatırımcı ve İşletmeciler İçin Kullanım Bedelleri ve Ecrimisil Ödemelerinin Ertelenmesi
1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken kullanım be...
Covid-19 Virüsünün Pandemi Olarak Kabul Edilmesinin Sağlık Uygulamasına Etkileri
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü şüphesiz en çok sağlık alanını...
7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Yargısal Sürelerin Durmasına İlişkin Değerlendirme
Covid-19 tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış olması sebebi ile pek ço...
Soru ve Cevaplarla Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa çalışma ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddes...
Koronavirüs Salgınının Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler Kapsamında İcra Takip İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Değerlendirme
İcra ve İflas Kanunu kapsamında nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri ha...
Toplu İşçi Çıkarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Toplu işçi çıkarma, 4857 Sayılı İş Kanununun 29’uncu maddesinde düzenlenen bi...
Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanacak İşçilerde Aranan Şartların Geçici Şekilde Değiştirilmesi
Bilindiği üzere ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ça...
Genelge ile Faaliyetlerine Ara Verilen İş Yerlerine Ait Kira Sözleşmelerinin Akıbeti
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs (Kovid...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Alınan Kararlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan...
Covid-19 Salgını ve İşletmelerin Hukuki Durumuna İlişkin Değerlendirme
Bu bilgi notu Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid...
Sağlık KÖİ Projelerinde Ödeme Mekanizması Hakkında Yeni Yönetmelik
Sağlık kamu-özel işbirliği (“KÖİ”) projeleri kapsamındaki kira ödemelerinin h...
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi
7161 Sayılı Kanun ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Eklenen Geçici 4. Madde’nin Uygulanması
18 Ocak 2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan 7161 Sayılı Vergi Kanunları
6.12.2018 Tarihli Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6099 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu
Yabancı Para Üzerinden Ödeme Yükümlülüğü Kararlaştırılması Hususunu Düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Ve Bu Hususa Dair Hazine Ve Maliye Bakanlığı Te...
İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu?
İmar barışı ne anlama gelmektedir?
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Yeni Düzenleme (85 Sayılı Karar)
Karar Hakkında Genel Bilgi
İş Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Bağlı Kredi ile Taşınır ve Taşınmaz Alanında Tüketicinin Cayma Hakkı
Cinsel İstismar Suçu ve Türk Ceza Kanununda Öngörülen Ceza
1 2