Makaleler

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Getirilen Yenilikler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.04.2020 Tarih ve 2020/315 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Yürürlüğü Ertelenen Hükümlerinin 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariye Yürür...
Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Kapsamında Çalışılma Yapılamamasının İş Hukukuna Etkileri ve Etkin Bir Çözüm Yolu Olarak Telafi Çalışmasının Değerlendir...
“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 32. ve 33. Maddelerine Getirilen Ek Fıkr...
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine ...
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemeler
OHAL Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet...
Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Nedeniyle Hazine Taşınmazlarına İlişkin Olarak Sözleşmeye İstinaden Ödenmesi Gereken Bedeller ile Ecrimis...
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Covid-19 Salgınının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Değerlendirilmesi
7226 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi Kapsamında Duran Süreler ve Bu Süreleri Uzatan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Birel İşlemlere Karşı...
Rekabet Kurumu Tarafından Yürütülen İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Süreler ve Covid-19
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında rekabet k...
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 24'üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı ve Yedek Akçe Dağıtımına Getirilen Geçici Sınırlamalar
COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durum tüm dünyada birtakım...
COVİD-19 Şartlarında Zorunlu Olarak Uygulanan Evden Çalışma Usulünün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Korona Virüs Salgını Kapsamında Alınan Önlemlerin Özel Öğretim Kurum Sözleşmelerine Etkisi
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Yayınlanan Kamuoyu Duyuruları Kapsamında Covid-19 Sebebiyle Alınan Tedbirlere Yönelik Kişisel Verilerin İ...
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Dünya Sağ...
COVID-19 Salgını Kapsamında Yönetim Kurulları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilen Cov...
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7242 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme
7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kan...
COVİD-19 Salgınının Kamu İhale ve Sözleşmelerine Etkisi
COVİD 19 Salgınının önlenmesi ve etkisinin azaltılması amacıyla ülke genelind...
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Çek Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenme...
Hem Geç, Hem De Güç Olmuş Bir Düzenleme; Ceza Soruşturma Dosyalarının UYAP Üzerinden Avukatlara Erişiminin Açılması
Türkiye Barolar Birliğinin talebi doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından 5...
Covid-19 Kapsamında Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Genel Kurul kavramı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“Kanun”) 407’ nci ma...
Koronavirüs Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Belirlenen Sürelerin Durması
Ülkemizde Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle alınan tedbirlerden birisi hukuki ...
COVID-19 Bağlamında Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması Davalarında Beklenmeyen Hal
Uyarlama Sebebi Olarak COVID-19
Turizm Sektöründe Belgeli Yatırımcı ve İşletmeciler İçin Kullanım Bedelleri ve Ecrimisil Ödemelerinin Ertelenmesi
1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken kullanım be...
Covid-19 Virüsünün Pandemi Olarak Kabul Edilmesinin Sağlık Uygulamasına Etkileri
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü şüphesiz en çok sağlık alanını...
7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Yargısal Sürelerin Durmasına İlişkin Değerlendirme
Covid-19 tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış olması sebebi ile pek ço...
1 2