Kurucumuzun Mesajı

Hukuk, kişi veya kurumların doğumundan hayatının sona ermesine kadar her türlü eylem veya işleminin içinde bulunduğu, insanlık var oldukça da sürekli var olmaya devam edeceği; insanların ve toplumun değişimine göre de sürekli değişim ve gelişime uğrayacağı vazgeçilmez bir olgudur.

Bu bilince sahip olan Elmadağ Hukuk Bürosu müvekkillerinin gerek bireysel gerekse kurumsal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda güncel, hızlı, etkin ve ilkeli çalışmalarını dünden bugüne sürdürmektedir. Bilindiği gibi toplumumuz bilim ve teknolojinin gelişim hızına bağlı olarak sürekli değişime uğramakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal etkilere bağlı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte birçok hukuki düzenleme yapılmaktadır. Bir hukukçunun tüm bu gelişmeleri takip etmesi, hatta imkanı ölçüsünde katkıda bulunmasının mesleğinin bir misyonu olduğu bilinciyle hareket eden hukuk büromuz, tüm bu yeni düzenlemelerin takibi ve hayata geçirilmesi aşamasında müvekkillerine gereken desteği sağlamakta ve buna bağlı olarak faaliyet alanlarını geliştirmeye devam etmektedir.

Uzun yıllardır hukuk dünyasında güven ve tecrübenin ışığında varlığını sürdüren Elmadağ Hukuk Bürosu gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde uzun süreli ve kalıcı işbirlikleri kurmuştur. Bu çerçevede uluslararası standartlarda etkili ve yaratıcı çözümler üretmeyi sürdürmektedir. Elmadağ Hukuk Bürosu olarak vermekte olduğumuz hizmette proaktif, zamanında ve etkili çözüm üretmek temel prensiplerimiz olmakla birlikte olağan üstü durumlarda doğrudan müdahale ederek müvekkillerimize derhal bilgi vermekteyiz. Ayrıca düzenli şekilde tutulan raporlarla yapılan çalışmalarımızdan ve etkilerinden müvekkillerimizi düzenli şekilde haberdar etmekteyiz.

Bilginin üretilmesi, takibi ve paylaşılması konusuna son derece önem veren hukuk büromuz, akademik çalışmaları da yakından takip etmekte, düzenlediği eğitim ve konferanslarla, yazılı ve görsel hukuk yayınlarıyla hukuk dünyasına katkı sağlamaya devam etmektedir.

24 yıldır bu prensip ve ideallerle yolumuza devam etmekte olup bu yüce ve onurlu mesleği yerine getirirken müvekkillerimize etkin ve kalıcı çözümler sunmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Amacımız Elmadağ Hukuk ailesinin çalışanları ve müvekkilleriyle gerek ulusal gerekse uluslararası alanda edindiğini kalıcı yeri pekiştirmek ve etkin çalışmalarını daha da geniş bir kesime ulaştırabilmektir.

Av. Dr. Ramazan ARITÜRK