Kasım 2021

HSK'nın Yeni İhtisas Mahkemeleri Kurulmasına İlişkin Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

HSK’nın Yeni İhtisas Mahkemeleri Kurulmasına İlişkin Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (“HSK”) 25.11.2021 tarihinde verdiği karar neticesinde yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararı 30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Verilen karar neticesinde finansal suçlar, bilişim suçları ve bazı suçlar ile birlikte ihtisas mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir. HSK’nın verdiği karara göre, kararlar 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Çıkacak yeni davaların ve işlerin ise ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesi gerektiği, mahkeme puanına göre iş verilmesi belirtilmiştir.

 Finansal Suçlar

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan dava ve işlerden:

Belirli ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerinin bakması gerektiği ve gelen işlerin niteliklerinin farklı olması sebebiyle iki veya daha fazla dairesi bulunan adliyelerde daha önce tecrübesi bulunan ve Resmi Gazete’de belirtilen mahkemelerin ilgili dosyalara bakarak o alanda ihtisaslaşması gerektiği belirtilmiştir.

Bilişim Suçları

HSK ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve niteliği sebebiyle çeşitli olduğunu, bu sebeple bilişim suçlarından kaynaklanan dava ve işlerin diğer davalara göre farklılığına dikkat çekmiştir. Bu sebeple bilişim suçlarına ilişkin davaların iki veya daha fazla dairesi bulunan mahkemelerde ihtisaslaşmaya gidilmesine karar verilmiştir. Suçlar;

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun:

  • Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle nitelikli hırsızlık (m. 142/2-e)
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (m. 158/1-f)
  • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtılması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkin olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık (m.158/1-1)
  • Bilişim sistemlerine girme (m.243)
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (m.244)
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (m.245)
  • Yasak cihaz veya programlar (m.245/a)
  • Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması (m.246)
  • 29.04.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Suç Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenen,

Suçlardan kaynaklanan dava ve işler için 15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.