Kasım 2021

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre suça sürüklenen çocuklar için Çocuk Hizmetleri Büroları kurulacak, infazını konutta çeken çocuk ve kadınların ihtiyaçları karşılanabilecek, denetim ve takiplerde teknolojik yöntemler kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, 2013'teki Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı, yeni yönetmelikle de İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda yenilikler getirildi.

Buna göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle haklarında denetimli serbestlik kararı verilenlerin tedavi ve rehabilitasyonlarının ara kontrollerle izlenmesi sağlanacak.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılan yükümlülerin günde 4 saat olan çalıştırılması zorunluluğu, 8 saate kadar uygulanabilecek.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin, yükümlülüklerine uymama konusunda daha önce bir sefere mahsus olan yazılı uyarı uygulaması yetişkinler için 2, çocuklar için 3 defa olacak.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ekonomik ihtiyacı elverişli olmayan yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken ulaşım ve yemek giderleri devlet imkanlarından karşılanabilecek.

- Suça sürüklenen çocuklar için Çocuk Hizmetleri Büroları kurulacak

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde bulunan bürolar arasında "Çocuk Hizmetleri Bürosu" da yer alacak. Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki işlemler bu büroda görevli, eğitim almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilerek, suça sürüklenen çocukların yüksek yararı gözetilecek.

Haklarında adli kontrol kararı verilen çocuklardan kendisi ile yürütülecek ihtiyaç değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katılmaya istekli olanlar için de bireysel görüşme, grup çalışması, seminer, kurs, boş zaman faaliyetleri gibi iyileştirme çalışmaları yapılabilecek.

Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik olarak halk eğitim merkezleri, İŞKUR, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliği ile düzenlenen mesleki eğitimlere katılan yükümlüler, bu eğitimlere devam ettikleri süre içinde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

Cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam edilen hükümlünün başka bir suçtan tutuklanması ya da hakkında kamu davası açılması nedeniyle ceza infaz kurumuna gönderilmesinden sonra denetimli serbestlik sürecini kesintiye uğratan bu şartların ortadan kalkması durumunda, önceki denetimli serbestlik süresinin kaldığı yerden işlemeye devam etmesi sağlanacak.

- İnfazını konutta çeken çocuk ve kadınların ihtiyaçları karşılanabilecek

Yükümlünün ihtiyaçları doğrultusunda görüşmelere devam edilmesi gerektiği kanaati oluşan durumlarda, 12 ile sınırlandırılmış olan bireysel görüşme sayısı, yükümlünün ihtiyacı doğrultusunda komisyon kararı ile artırılabilecek.

Haklarında hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocuklar ile bazı şartları taşıyan kadınların denetimli serbestlik uzmanı tarafından evlerinde ziyaret edilmeleri ve tespit edilen ihtiyaçlarını içeren bir rapor hazırlanması, varsa barınma, ekonomik destek, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunulması sağlanacak.

- Denetim ve takiplerde teknolojik yöntemler kullanılacak

Ayrıca hapis cezasının konutta infazına karar verilen hükümlülerden örgün eğitimine devam eden çocuklar ile kronik rahatsızlığı sebebiyle düzenli olarak sağlık kuruluşuna gitmesi gerekenler hakkında bu durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, mazeretli olacakları günlerde yeterli süre konutlarından ayrılabilmelerine karar verilebilecek.

Haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan şüpheli, sanık ve hükümlülerin denetim ve takiplerinde yeni teknolojik yöntemler hayata geçirilecek. Ses, yüz, parmak izi gibi biyometrik kimlik bilgiler kullanılarak kimlik doğrulama yönteminin kullanımına başlanacak, yükümlülerin kendi cep telefonları vasıtasıyla yüz doğrulama ve GPS teknolojilerinin kullanımı ile denetlenmeleri sağlanacak.

- İyi hal değerlendirme sürelerine düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenlemeyle Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte de değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin 17'nci maddesinde yapılan değişiklikle, hükümlünün iyi haline yönelik yeniden değerlendirme süresi "3 aydan az, bir yıldan fazla olamaz" şeklinde düzenlendi.