Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP)

Elmadağ Hukuk Bürosu olarak kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, PPP projesinin sözleşme görüşmeleri sırasında ve yine projenin tüm inşaat, finansman ve işletme süreçleri boyunca hukuki destek vermekteyiz. PPP alanındaki tecrübemiz, bize ve müvekkillerimize proje sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları öngörme ve sözleşme taraflarına çözümler sunma olanaklarını sağlamaktadır.

Elmadağ Hukuk olarak bugüne kadar hukuki destek verdiğimiz PPP sektörleri şu şekildedir:

 • Sağlık
 • Enerji
 • Ulaşım altyapı çalışmaları (karayolu, ray, havaalanı, köprü inşaları)
 • Sosyal altyapı çalışmaları (öğrenci yurtları ve diğer eğitim binaları, mahkeme binalarının inşası, stadyumlar)
 • Su (tuzdan arındırma), atık su ve kanalizasyon hizmetleri
 • Haberleşme ve teknoloji

 

Mevcut mevzuata göre projeye ilişkin tüm belgeleri titizce hazırlayıp inceliyoruz

Bu alandaki uzmanlığımız ise başlıca aşağıdaki konuları içermektedir:

 • İhale öncesinde ve ihale süresince tüm safhalarda ihale konusu işe ilişkin hukuki ve stratejik tavsiyelerde bulunmak
 • Maliyet-kazanç analizi ve hukuki risk analizi yapmak
 • Sözleşme görüşmelerinde yer almak, ihale sözleşmelerini hazırlamak ve müzakere etmek
 • Meydana gelen hukuki meselelerin aydınlatılması ve çözülmesi için hukuki destekte bulunmak
 • Mevcut mevzuata göre projeye ilişkin tüm belgeleri -özellikle doğrudan sözleşmeleri ve sözleşme taslaklarını- bizzat incelemek ve hazırlamak
 • Diğer ilgili finans sözleşmelerinin oluşturmak



hora fugit, stat jus
“Zaman geçer, hukuk kalır.”