Ekim 2021

Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin Vergilenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

14 Ekim 2021 tarihinde TBMM'de kabul edilen “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 26 Ekim 2021'de TBMM'de kabul edilen 31640 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenleme ile internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşarak gelir elde eden sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar (2021 yılı için 650.000 TL’yi aşmamak kaydıyla) gelir vergisinden muaf olacaklardır. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri söz konusu kazançları  (2021 yılı için 650.000 TL) aşanlar bu istisnadan yararlanamayacak, Belirtilen miktarı aşan kazanç olması durumunda ise beyanname verme zorunluluğu doğacaktır. Elde edilen gelirin büyüklüğüne göre; %15’ten başlayan vergi oranları %40’a kadar çıkabilmektedir. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de kurulmuş bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat tutarları üzerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapabilecek ve 193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu” 94. Madde ve 119. Maddeleri çerçevesinde beyan edip ödeyeceklerdir. Diğer yandan Cumhurbaşkanının, %15 oranındaki vergiyi her bir faaliyet için ayrı ayrı sıfıra kadar indirebilmek ve bir katına kadar arttırabilme yetkisi bulunmaktadır. Söz konusu vergi mükelleflerinin başka faaliyetlerden elde ettikleri kazançları olması halinde, bu istisnadan faydalanmalarına engel bir durum teşkil etmeyecektir.

Bu istisnaya ilişkin şartları yerine getirmeyenlere veya eksik vergi ödemesi gerçekleştirenlere vergi zıyai cezası kesilecek ve söz konusu ceza ile birlikte gecikme faizi tahsil edilecektir.

Bu düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.