Aralık 2022

Tüketici Hakem Heyeti Sınırı

Tüketici Mahkemelerine Başvuru İçin Öngörülen Parasal Sınırlar ve Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezaları Arttırıldı

 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, %122,93'lük yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlenmiştir. 1 Ocak 2023’ten  itibaren yapılacak başvurularda değeri 66.000,00 TL’nin (altmış altı bin lira) altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak; bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

 

Ayrıca tebliğ ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları da düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan ihlaller de %122,93’lük yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlenmiştir.

 

Bu ihlallerden özellikle;

 

  • Tüketici sözleşmelerinde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi sağlamayan, kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunaklı güvenlik bilgisi sağlamayan kişiler hakkında ihlal başına 1.371 TL tutarında idari para cezası;
  • Tüketici kredileri veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin ya da iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Tüketici Kanunu’nda yer alan yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında sözleşme ya da işlem başına 6.928 TL tutarında idari para cezası;
  • Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında ihlal başına 34.701 TL ile 1.388.526 TL arası idari para cezası uygulanacaktır.