Aralık 2022

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz için gerekli eşik değerleri yükseltildi

30 Aralık 2022 tarih ve 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan karar ile Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz için gerekli eşik değerleri yükseltti. Bu düzenleme ile halka arz şartları ağırlamış oldu. Düzenlemelerden bazıları ise şu şekilde;

  • Yeni düzenlemeye göre kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin 30.000.000 ₺ üzerinde başlangıç sermayesine sahip olması aranacaktır.
  • İlk kez halka arz edilecek şirketlerin ise 2021 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 300.000.000 ₺ ve net satış hasılatının en az 180.000.000 ₺; 2022 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 450.000.000 ₺ ve net satış hasılatının en az 270.000.000 ₺ olması şartı aranacaktır.
  • Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 231.903.839 ₺’nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekecektir. Bu tür halka arzlarda şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olması zorunlu olacaktır.

Sonuç olarak, söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte yeniden değerleme kapsamında yükseltilen eşik tutarların halka arz şartlarını biraz daha ağırlaştırmış olduğu görülmektedir.