Ağustos 2023

ALTIN İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİ

ALTIN İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİ

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın amacı Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesi olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilecektir. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecektir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacaktır.

 ALTIN İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİ - Ağustos 2023 - Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık